• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara

Temiz Aralıklı Kateterizasyon ( TAK )